П’ятниця, 19 Квітня, 2024
spot_imgspot_img
ГоловнаЖиттяЕкономікаПроект місцевого бюджету Бердичева на 2023 рік. Основні показники

Проект місцевого бюджету Бердичева на 2023 рік. Основні показники

Надзвичайніи БердичівНадзвичайніи Бердичів

Дохідна частина проєкту бюджету Бердичівської міської територіальної громади на 2023 рік

Загальний обсяг бюджету Бердичівської МТГ на 2023рік, прогнозується в сумі 585 971,2тис. грн, у тому числі:

 • загального фонду – 566 747,8 тис. грн;
 • спеціального фонду – 19 223,4 тис. грн, в тому числі бюджет розвитку – 2 000,0 тис. грн.

Ми вже розповідали про виконання Бюджету Бердичева за 9 місяців у 2022 році. У 2023 році бюджет громади не отримає додаткові коштів з ДБ у вигляді базової дотації, які надходили у минулих роках. Натомість перерахує до державного бюджету реверсну дотацію в сумі 76 747,8 тис.грн.

За механізмом, передбаченим статтею 99 Бюджетного кодексу місцеві бюджети з індексом податкоспроможності більше 1,1 – передають реверсну дотацію до державного бюджету.

По бюджету громади такий індекс становить 1,5.

Прогнозний обсяг доходів загального фонду бюджету на 2022 рік (без врахування трансфертів) розраховано у сумі 566 747,8тис. грн., що становить 84,2% від очікуваного показника 2022 року.

Найбільшими бюджетоутворюючим джерелом доходів бюджету МТГ є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага у структурі доходів загального фонду становитиме 79,9%.

налогиВідповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» планується мобілізувати належні бюджету 64 відсотків податку, що в сумі дорівнює 452 737,8 тис. грн., та складає 80,1% очікуваних показників надходжень 2022 року (очікувані показники у 2022 році, як виняток, доведено міністерством фінансів). Другим за обсягом джерелом надходжень загального фонду в проєкті бюджету (14,1%) є місцеві податки і збори, очікуваний обсяг надходжень яких прогнозується у сумі 80 000,0 тис. грн.

Найбільшу питому вагу у структурі місцевих податків займають єдиний податок та плата за землю та складають 62,5 та 31,3 відсотків відповідно.

Прогнозні надходження єдиного податку проведено з урахуванням встановленого з 1 січня 2023 року прожиткового мінімуму для працездатних осіб, мінімальної заробітної плати, але враховуючи воєнний стан 2022 року, очікуємо показники надходжень такого податку в сумі 50 000,0 тис. грн.

Прогнозні надходження плати за землю на 2023 рік очікуємо -25 000,0 тис. грн., які заплановані на рівні надходжень 2022 року.

Решта надходжень по місцевих податках та зборах також плануємо отримати на рівні очікуваних у 2022 році, а саме:

 • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки прогнозується у сумі 4 800,0 тис. грн.,
 • туристичний збір прогнозується отримати у сумі 150,0 тис. грн.,
 • транспортного податку –у сумі 50,0 тис.грн.

Акцизний податок складає 4,9 % власних надходжень загального фонду, його заплановано отримати в сумі 27 600,0 тис.грн. з таких джерел:

 1. акцизний податок від реалізації тютюну, алкогольних напоїв, пива -20 000,0 тис.грн. Очікуємо ріст такого податку до показників 2022 року на 17,6 % в зв’язку із зміною механізму справляння податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, а саме: сплата 5 % акцизного податку з роздрібного продажу перенесена з суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі на виробників та імпортерів тютюнових виробів та надходить відповідно розрахунків кабінету міністрів України.
 2. акцизного податку з пального плануємо отримати 7 600 тис. грн, що вдвічі більше очікуваних показників 2022 року, так як із запровадженням воєнного стану пальне не оподатковувалось (березень-серпень).

Оподаткування та зарахування до бюджетів місцевого самоврядування акцизу з пального відновлено з вересня 2022 року, але ставка на деякі види пального зменшена вдвічі.

Планується отримати на рівні надходжень поточного року:

 • плату за надання адміністративних послуг та адміністративних зборів, надходження яких визначено на загальну суму 4 630 тис.грн., у структурі загального фонду вони займають 0,8 %.
 • орендну плату за майно, що є у комунальній власності плануємо отримати у сумі 1 000,0 тис. грн., враховуючи рішення БМР від 12.03.2022 № 492 “Про звільнення від сплати за оренду майна комунальної власності Бердичівської міської територіальної громади ” (із змінами)- недоотримаємо 1 000,0 тис. грн.
 • інші надходження передбачені на загальну суму 780,0 тис.грн.(повернення фінансування минулих років, кошти стягнуті по виконавчих листах та рішеннях суду, держмито, адміністративні штрафи та інші санкції та інше).

Прогнозний обсяг доходів спеціального фонду бюджету МТГ на 2023 рік розраховано у сумі 19 223,4 тис. грн., де найбільша частина (88,6%) належить власним надходженням бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету МТГ.

Це кошти, які отримують згідно з чинним законодавством заклади освіти, культури та інші установи за надання платних послуг; від господарської та/або виробничої діяльності; за оренду, тощо. На підставі розрахунків розпорядників бюджетних коштів цей вид доходів на 2023 рік визначено у сумі 17 023,4 тис. грн.

Решта надходжень спеціального фонду – це кошти бюджету розвитку, які передбачено отримати в сумі 2 000,0 тис. грн., в тому числі:

 1. від продажу землі – 1 000,0 тис. грн.;
 2. від продажу майна, що є у комунальній власності – 1 000,0 тис. грн., та надходження екологічного податку – 200,0 тис. грн. планується отримати на рівні минулого року (в тому числі за шкоду за порушення природного середовища, за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях… ).

Видаткова частина проєкту бюджету Бердичівської міської територіальної громади на 2023 рік

податокВидаткова частина бюджету Бердичівської міської територіальної громади на 2023 рік сформована в межах наявного фінансового ресурсу. На забезпечення видатків загального фонду спрямовані надходження від податків і зборів, без міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів.

Видатки спеціального фонду передбачені за рахунок власних надходжень бюджетних установ, надходжень від продажу майна та землі, а також від передачі коштів із загального до спеціального фондів бюджету.

Загальний обсяг видатків бюджету на 2023 рік без урахування міжбюджетних трансфертів прогнозується у сумі 570 971,2 тис. грн., у тому числі:

 • за загальним фондом – 544 747,8 тис. грн.
 • за спеціальним фондом – 26 223,4 тис. грн.

При формуванні проєкту бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку фінансові ресурси спрямовувались на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

В бюджеті передбачено видатки на функціонування 58 бюджетних установ з фактичною чисельністю 2 915 шт.одиниць.

Обсяг ресурсу бюджету Бердичівської МТГ для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ розраховувався виходячи соціальних стандартів.

Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери на 2023 рік визначено у сумі 278 769,1 тис. грн., або 51,2% від загального обсягу видатків загального фонду бюджету.

Потреба в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ забезпечена відповідно до гарантованих державою соціальних стандартів.

На розрахунки за енергоносії та комунальні послуги передбачено видатки у сумі 79 393,2 тис. грн, або 14,6% від загальної суми видатків загального фонду бюджету. Що забезпечує повну потребу в коштах на 2023 рік.

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв розрахований виходячи із очікуваних обсягів споживання енергоносіїв у натуральному виразі із застосуванням діючих та прогнозних тарифів.

Крім того, у 2023 році відповідно до ст. 99 Бюджетного кодексу України у бюджеті громади передбачена реверсна дотація до державного бюджету у сумі 76 747,8 тис.грн, що становить 14,1% запланованих видатків загального фонду бюджету.

Планування інших видатків здійснено виходячи із фінансових можливостей бюджету МТГ та з урахуванням необхідності забезпечення належного рівня функціонування бюджетних закладів.

Освіта

У зв’язку із суттєвою вимушеною міграцією учнів цього року та неможливістю здійснити достовірний прогноз кількості учнів у необхідних для додаткової дотації та освітньої субвенції, субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у розрізах для всіх місцевих бюджетів розподіл зазначених міжбюджетних трансфертів буде здійснено Кабінетом Міністрів України пізніше на основі верифікованих Міністерством освіти та науки України даних про кількість учнів.

школа

Тому, станом на 25 листопада у проєкті бюджету враховано видатки лише за рахунок доходів громади, а сума субвенцій буде додана до доходів та видатків бюджету після визначення Кабінетом Міністрів.

За рахунок коштів бюджету міської територіальної громади на утримання 37 закладів галузі «Освіта» передбачено по загальному фонду видатки в сумі 221 492,9 тис. грн, в тому числі на утримання:

 • 14 дошкільних навчальних закладів – 114 866,4 тис. грн (2 621 дитина);
 • 16 закладів загальної середньої освіти – 65 571,4 тис. грн (9 051 учень);
 • позашкільний заклад освіти – 11 460,6 тис.грн (3 відділення, 1 438 вихованців);
 • 2 мистецькі школи (музична та художня) – 15 478,5 тис. грн (724 учня);
 • інклюзивно-ресурсний центр – 572,0 тис. грн (361 дитина);
 • інші – 13 515,0 тис. грн (центр професійного розвитку педагогічних працівників, група централізованого господарського обслуговування, централізована бухгалтерія);
 • надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років – 29,0 тис.грн (16 дітей по 1810 грн).

В структурі видатків загального фонду галузі «Освіта» видатки на заробітну плату з нарахуваннями займають 75,5 % (167 212,3 тис.грн), на оплату видатків за енергоносії та комунальні послуги – 19,6 % (43 483,0 тис.грн), на продукти харчування – 3,1 % (6 876,4 тис.грн) та на інші поточні видатки – 1,8 % (3 921,2 тис.грн).

Охорона здоров’я

коронавирусОбсяг видатків по галузі «Охорона здоров’я» на 2023 рік за рахунок коштів загального фонду бюджету передбачений в сумі 32 380,3 тис. грн на виконання завдань міської Програми розвитку та підтримки галузі «Охорона здоров’я» на 2023 рік, з них:

На КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» БМР спрямовано:

 1. 2 484,0 тис.грн – на відшкодування вартості лікарських засобів, які будуть видаватися за пільговими рецептами, з них:
 2. 1 184,0 тис.грн – безкоштовне забезпечення жителів МТГ, які мають певні рідкісні (орфанні) хвороби;
 3. 300,0 тис.грн – безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки;
 4. 1 000,0 тис.грн – безкоштовне та пільгове забезпечення жителів МТГ лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303.
 5. 2 000,0 тис. грн – на забезпечення медикаментами та технічними засобами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 року № 141 (туберкуліни, вакцини та інше);
 6. 174,0 тис. грн – на безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, яким призначається та виплачується державна допомога згідно з Законом України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

На КНП «Бердичівська міська лікарня» БМР спрямовано:

 • 2 100,0 тис.грн – безкоштовне та пільгове забезпечення жителів міської територіальної громади лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303;
 • 400,0 тис. грн – безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та лікувальним харчуванням дітей з інвалідністю, які мають певні рідкісні (орфанні) хвороби;
 • 2 265,6 тис. грн – забезпечення функціонування Центру детоксикації та медичного витвереження.
Крім того, за рахунок коштів бюджету Бердичівської МТГ спрямовано 19 632,0 тис.грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я, що забезпечує повну потребу в коштах на 2023 рік.

Також враховано 2 647,7 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями лікарів, що здійснюють проведення медичного огляду призовникам (військомат) та надання ургентної стоматологічної допомоги. Крім того, 500,0 тис. грн. на безкоштовне надання послуг зубопротезування пільговим категоріям населення, та 177,0 тис.грн – видатки на підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу. Ці видатки не фінансуються Національною службою здоров’я.

Житлово-комунальне господарство

ЖКГЗа рахунок коштів загального фонду бюджету на 2023 рік передбачені видатки на галузь житлово-комунального господарства у сумі 40 521,5 тис. грн. згідно напрямків використання коштів, визначених Програмою розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Бердичівської міської територіальної громади.

Крім того, заплановано видатки на фінансування енергозберігаючих заходів у сумі 56,0 тис. грн. (на виконання Програми з енергозбереження та підвищення енергоефективності в житловій сфері міста Бердичева).

Соціальний захист та соціальне забезпечення

деньгиНа утримання галузі соціального захисту та соціального забезпечення у 2023 році передбачено видатки у сумі 39 069,9 тис. грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 13 938,5 тис. грн., на розрахунки за енергоносії – 313,0 тис. грн.

Кошти бюджету Бердичівської МТГ будуть спрямовані на утримання бюджетних установ: центр надання соціальних послуг, центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, матеріальні допомоги та пільгове перевезення мешканців міста (не забезпечено видатки у сумі 8 100,0 тис.грн) та інші.

Крім того, згідно проекту рішення обласної ради «Про обласний бюджет Житомирської області на 2023 рік» Бердичівській територіальній громаді передбачена інша субвенція з місцевого бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 30,3 тис. грн.

Культура і мистецтво

деньгиОбсяг видатків на 2023 рік на галузь «Культура і мистецтво» визначений у сумі 26 495,6 тис. грн., з них на оплату праці – 20 450,4 тис. грн., на розрахунки за енергоносії – 4 938,0 тис. грн.

За рахунок коштів, спрямованих на галузь «Культура» будуть утримуватись:

 1. – Публічна бібліотека з філіями – 7 062,7 тис.грн. (центральна міська бібліотека, бібліотека-філіал №7 для дітей, бібліотеки-філіали (6 філіалів) та філіал №8 – село Скраглівка),
 2. – Музей історії міста Бердичева – 2 051,9 тис. грн.;
 3. – Міський Палац культури ім. О.А.Шабельника – 17 321,0 тис. грн.;
 4. – проведення загальноміських заходів – 60,0 тис. грн.

Фізична культура і спорт

париматчОбсяг видатків загального фонду на утримання галузі запланований у сумі 17 499,3 тис.грн., з них на оплату праці – 12 142,2 тис.грн, на розрахунки за енергоносії – 3 201,2 тис.грн.

В бюджеті передбачаються видатки на утримання:

 1.  2 дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 12 429,5 тис.грн (717 дітей);
 2. КУ«Міський плавальний басейн» – 2 689,4 тис.грн (14 000 очікуваних відвідувань);
 3. міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» – 1 321,4 тис.грн (15 550 відвідувань);
 4. проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 125,0 тис.грн;
 5. виплату стипендій найкращим спортсменам міста – 108,0 тис.грн;
 6. фінансову підтримку громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості – 826,0 тис.грн.

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій

нсНа запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій передбачено 6 068,4 тис. грн, з них на оплату праці – 5 635,1 тис. грн.

За рахунок цих коштів утримуються:

– Міська комунальна аварійно-рятувальна служба – 5 025,5 тис. грн,

– Міська комунальна пошуково-рятувальна служба на воді – 1 042,9 тис. грн.

Крім того, у зв’язку із продовженням військового стану через збройну агресію російської федерації, в бюджеті передбачено видатки на створення матеріального резерву продуктів харчування для населення, медикаментів та пального у сумі 14 500,00 тис.грн.

Згідно зі статтею 24 Бюджетного кодексу України в бюджеті Бердичівської міської територіальної громади передбачено утворення резервного фонду бюджету в сумі 8 500,0 тис. грн., що становить 1,6 відсотка від очікуваних видатків загального фонду бюджету на 2023 рік, для здійснення протягом року непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проєкту бюджету.

Державне управління

ЧенстоховаНа виконання завдань і функцій, покладених на органи місцевого самоврядування з урахуванням переданих повноважень від органів державної влади, та на підставі діючих законодавчих актів планується спрямувати у 2023 році 60 191,8 тис. грн.

За рахунок цих коштів проводиться фінансування 10 структурних підрозділів міської ради:

– апарату виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради: управління освіти і науки, відділу охорони здоров’я, управління сім’ї та соціального захисту населення, відділу культури, відділу молоді та спорту, управління житлово-комунального господарства, управління містобудування, архітектури та земельних відносин, управління економічного розвитку, фінансового управління.

Крім того, заплановано видатки на програми:

 • виконавчому комітету: на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування – 80,0 тис. грн;
 • управлінням та відділам міської ради: на проведення загальноміських заходів – 833,6 тис. грн.

Видатки спеціального фонду бюджету Бердичівської міської територіальної громади на 2023 рік складають 26 223,4 тис. грн., з них:

* видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 17 023,4 тис. грн;

* видатки у сфері охорони навколишнього природного середовища – 200,0 тис. грн;

* видатки бюджету розвитку – 9 000,00 тис. грн., з них: 2 000,0 тис. грн. – за рахунок доходів бюджету розвитку, 7 000,0 тис. грн. – кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Фінансування

бюджетПрофіцит за загальним фондом бюджету Бердичівської міської територіальної громади складає 7 000,0 тис.грн, напрямом використання якого визначено передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Дефіцит спеціального фонду бюджету Бердичівської міської територіальної громади складає 7 000,0 тис.грн., джерелами покриття якого визначено надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Кредитування бюджету

советФінансовому управлінню міської ради за бюджетною програмою «Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» передбачено 15 000,0 тис. грн. Для надання поворотних кредитів, що можуть надаватися у разі нестачі власних коштів комунальному підприємству «Бердичівтеплоенерго» на виконання зобов’язань по договору реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ з постачальником природного газу – акціонерне товариство «НАК «Нафтогаз України».

Місцевий борг та гарантований борг

Відповідно до рішення від 11.08.2022 № 572 Бердичівською міською радою погоджено договори реструктуризації заборгованості КП «Бердичівтеплоенерго» за спожитий природний газ з постачальником природного газу – акціонерне товариство «НАК «Нафтогаз України» та надано гарантії на виконання КП «Бердичівтеплоенерго» зобов’язань по договорам у сумі 103 231,3 тис.грн.

Станом на 31 грудня 2023 року гарантований міською радою борг становить 88 483,9 тис.грн.

Станом на 31 грудня 2023 року місцевий борг відсутній.

Проєкт бюджету Бердичівської міської територіальної громади на 2023 рік ще може бути уточнений після прийняття рішення Житомирської обласної ради «Про обласний бюджет Житомирської області на 2023 рік».

Начальник фінансового управління Олена ГЕДЕНАЧ

Новини Бердичева

Читайте Новини Бердичева у Telegram

Публікуємо найцікавіші статті, події та конкурси. Ми там, де наші читачі!

Новини по темі

Останні Новини